Pronóstico de Tutiempo.net
Facebook Twitter Vimeo

Documentos del Área Emprego e Formación

 • Resumo boletíns oficiais do 11 ao 17 de decembro de 2017

  18/12/2017

  Semanalmente o Centro de Formación realiza un resumo das axudas, bolsas, convocatorias que aparecen publicadas nos distintos boletíns oficiais. Estas corresponden á semana do 11 ao 17 de decembro. 

 • Resumo boletíns oficiais do 18 ao 24 de decembro de 2017

  26/12/2017

  O Centro de Formación do Concello de Tui confecciona semanalmente o resumo das axudas, bolsas, convocatorias... que veñen recollidas nos boletíns oficiais. Esta é a correspondente á semana do 18 ao 24 de decembro. 

 • Resumo boletíns oficiais do 25 ao 31 de decembro de 2017

  2/01/2018

  O Centro de Formación do Concello de Tui confecciona semanalmente o resumo das axudas, bolsas, convocatorias... que veñen recollidas nos boletíns oficiais. Esta é a correspondente á semana do 25 ao 31 de decembro.

 • RESULTADOS VALORACION MERITOS DOCENTE MODULO PREVENCION DE RISCOS TRES CURSOS

  13/11/2017

  Data de inicio.

  FINALIZA O PRAZO: 16-11-2017

  No taboleiro de edictos da sede electronica do Concello de Tui, pode consultarse o resultado da valoración de méritos do proceso de selección dun DOCENTE MODULO PREVENCION DE RISCOS TRES CURSOS DE FORMACION

  A proposición e provisional e os aspirantes dispoñen de 3 días habiles para presenta alegacións a mesma. Transcorrido este prazo sen presentarse alegación a mesma terá a consideración de definitiva.

  Para mais información consultar o seguinte enlace:

   http://concellotui.sedelectronica.gal

 • RESULTADOS VALORACION MERITOS DOCENTE CURSO FONTANERÍA CALEFACCION

  13/11/2017

  Data de inicio.

  FINALIZA O PRAZO: 16-11-2017

  No taboleiro de edictos da sede electronica do Concello de Tui, pode consultarse o resultado da valoración de méritos do proceso de selección dun DOCENTE CURSO FONTANERIA CALEFACCION-CLIMATIZACION

  A proposición e provisional e os aspirantes dispoñen de 3 días habiles para presenta alegacións a mesma. Transcorrido este prazo sen presentarse alegación a mesma terá a consideración de definitiva.

  Para mais información consultar o seguinte enlace:

   http://concellotui.sedelectronica.gal

 • Resumo boletíns oficiais do 1 ao 7 de xaneiro de 2018

  8/01/2018

  O Centro de Formación do Concello de Tui realiza semanalmente o resumo das axudas, bolsas, convocatorias, recollidas nos boletíns oficiais do 1 ao 7 de xaneiro de 2018

 • RESULTADOS VALORACION MERITOS DOCENTE CURSO REDES ELECTRICAS

  13/11/2017

  Data de inicio.

  FINALIZA O PRAZO: 16-11-2017

  No taboleiro de edictos da sede electronica do Concello de Tui, pode consultarse o resultado da valoración de méritos do proceso de selección dun DOCENTE CURSO REDES ELECTRICAS.

  A proposición e provisional e os aspirantes dispoñen de 3 días habiles para presenta alegacións a mesma. Transcorrido este prazo sen presentarse alegación a mesma terá a consideración de definitiva.

  Para mais información consultar o seguinte enlace:

   http://concellotui.sedelectronica.gal

 • RESULTADOS VALORACION DOCENTE CURSO MONTAXE DE MOBLES

  13/11/2017

  Data de inicio.

  FINALIZA O PRAZO: 16-11-2017

  No taboleiro de edictos da sede electronica do Concello de Tui, pode consultarse o resultado da valoración de méritos do proceso de selección dun DOCENTE CURSO MONTAXE DE MOBLES.

  A proposición e provisional e os aspirantes dispoñen de 3 días habiles para presenta alegacións a mesma. Transcorrido este prazo sen presentarse alegación a mesma terá a consideración de definitiva.

  Para mais información consultar o seguinte enlace:

   http://concellotui.sedelectronica.gal

 • REQUIRIMENTO DOCUMENTACION CONTRATACION DOCENTE DO CURSO DE FORMACION DE MONTAXE DE MOBLES

  17/11/2017

  Data de inicio.

  FINALIZA O PRAZO: 22-11-2017

  No taboleiro de anuncios da sede electronica do concello de Tui (cuxo enlace figura mais abaixo) atopase colgada a resolucion de alcaldía pola que se require a documentacion necesaria para contratar a DOCENTE DO CURSO DE FORMACION DE MONTAXE DE MOBLES.

   O aspirante proposto polo tribunal dispon de 3 días habiles para presentar a documentación necesaria para ser contratado.

  Para mais información consultar o seguinte enlace:

   http://concellotui.sedelectronica.gal

 • REQUIRIMENTO DOCUMENTACION CONTRATACION DOCENTE RISCOS

  17/11/2017

  Data de inicio.

  FINALIZA O PRAZO: 22-11-2017

  No taboleiro de anuncios da sede electronica do concello de Tui (cuxo enlace figura mais abaixo) atopase colgada a resolucion de alcaldía pola que se require a documentacion necesaria para contratar a DOCENTE DO MODULO DE RISCOS LABORAIS dos tres cursos de formación.

   O aspirante proposto polo tribunal dispon de 3 días habiles para presentar a documentación necesaria para ser contratado.

  Para mais información consultar o seguinte enlace:

   http://concellotui.sedelectronica.gal

 • REINICIO PROCESO DE SELECCION DOCENTE CURSO FORMACION MONTAXE DE MOBLES

  30/11/2017

  Data de inicio.

  FINALIZA O PRAZO: 11-12-2017

  No taboleiro de edictos da sede electronica do Concello de Tui, pode consultarse o resultado da valoración de méritos do proceso de selección dun DOCENTE MODULO PREVENCION DE RISCOS TRES CURSOS DE FORMACION

  A proposición e provisional e os aspirantes dispoñen de 3 días habiles para presenta alegacións a mesma. Transcorrido este prazo sen presentarse alegación a mesma terá a consideración de definitiva.

 • REQUIRIMENTO DOCUMENTACION CONTRATACION DOCENTE DO CURSO DE FORMACION DE FONTANERIA CALEFACCIÓN-CLIMATIZACION

  1/12/2017

  Data de inicio.

  FINALIZA O PRAZO: 05-12-2017

  No taboleiro de anuncios da sede electronica do concello de Tui (cuxo enlace figura mais abaixo) atopase colgada a resolucion de alcaldía pola que se require a documentacion necesaria para contratar a DOCENTE DO CURSO DE FORMACION DE FONTANERIA CALEFACCIÓN-CLIMATIZACION.

   O aspirante proposto polo tribunal dispon de 3 días habiles para presentar a documentación necesaria para ser contratado.

  Para mais información consultar o seguinte enlace:

   http://concellotui.sedelectronica.gal

 • Convocatoria e bases de seleccion dous auxiliares administrativos a tempo parcial para a biblioteca

  13/12/2017

  Data de inicio.

  FINALIZA O PRAZO: 20-12-2017

  Convocatoria e bases de selección para a contratación laboral a tempo parcial de dous auxiliares administrativos para a biblioteca.

  O prazo de presentación de instancias finaliza o vindeiro día 20/12/2017.

  Mais abaixo dispoñen as bases do proceso, o modelo de instancia e o modelo de declaración responsable 

  As bases tamén se poden consultar no taboleiro de edictos da sede electrónica.

 • Lista admitidos, nomeamento de tribunal e data da valoracion de méritos DOCENTE CURSO FORMACION MONTAXE DE MOBLES

  15/12/2017

  Data de inicio.

  FINALIZA O PRAZO: 18-12-2017

  Mediante Resolución de Alcaldía de data 14/12/2014 se aprobou a lista de admitidos, nomeamento de tribunal e se fixou para o vindeiro luns 18/12/2017 a celebración da valoración de méritos do proceso selectivo dun docente para o curso de formación de Instalación e montaxe de mobles.

  Poden consultar o anuncio no taboleiro de anuncios da sede electronica do Concello cuxo enlace figura mais abaixo.

   http://concellotui.sedelectronica.gal

 • Certificado acta do tribunal do proceso selectivo dun docente para o curso de formación "Instalación de mobles" , puntuacións a valoración de méritos

  18/12/2017

  Data de inicio.

  FINALIZA O PRAZO: 21-12-2017

  No taboleiro de anuncios da sede electronica cuxo acceso se atopa mais abaixo atopase colgado o Certificado acta do tribunal do proceso selectivo dun docente para o curso de formación "Instalación de mobles" , puntuacións a valoración de méritos.

  O aspirante dispon de 3 días habiles para presentar alegacións.

  Asemade e coma existe un unico aspirante presentado e aprobado, este pode presentar a documentación necesaria para a súa contratación e que se sinala nas bases do proceso selectivo.

   http://concellotui.sedelectronica.gal

 • FAX REMISION SOLICITUDES PROCESO SELECTIVO AUXILIARES BIBLIOTECA

  19/12/2017

  Data de inicio.

  FINALIZA O PRAZO: 20-12-2017

  Debido a un problema co FAX do departamento de secretaría.

  Facilitanse os seguintes números de FAX aos que se pode remitir as instancias do proceso selectivo de auxiliares administrativos para a biblioteca.

  Fax alcaldía: 986 600 570 

  Fax tesoureria: 986 604 023 

  Perdon polas molestias.

   

Páxinas