Buscador Concello de Tui Usuario: Contrasinal: Rexistrarme
   

Concello de Tui
Departamentos
Outros

LICITACION CONTRATACIÓN OBRA "ACONDICIONAMENTO E AMPLIACIÓN DE EDIFICACIÓN PARA USO DE COMEDOR ESCOLAR COLEXIO Nº 2 DE TUI"
Data de fin de prazo: 06-04-2017 convocatoria Mesa de Contratacion
OBRAS
Detalle licitación

ANUNCIO

Con data 06/04/2017 se emite Resolución de Alcaldía de CONVOCATORIA MESA DE CONTRATACIÓN para o vindeiro 10/04/2017 aos efectos de tratar os seguntes asuntos:
1º.- Valoración de documentación xustificativa achegada polas empresas que foron requiridas para subsanación, e no seu caso, acordar as empresas admitidas á licitación.
2º.- De estar conforme a documentación presentada, o mesmo día 10/04/2017, se procederá en SESIÓN PÚBLICA, ÁS NOVE HORAS E TRINTA MINUTOS, á apertura do sobre nº 2 de criterios cuantificables de forma automática, no Salón de Sesións deste Concello.

Se aporta en apartado de DOCUMENTOS resolución de 06/04/2017.

ABRIL presentación de empresas á licitación, nomeamento dos membros da Mesa de Contratación e data de apertura sobre nº 1 para o día 30/03/2017, ás 11,30, en sesión non pública.
Rematado este acto e de estar conforme a documentación presentada no sobre nº 1, se procederá, en sesión pública no Salón de Sesións do Concello, á apertura do sobre nº 2, ás doce horas.

Documentación:
  Concello de Tui (Praza do Concello, 1) 36700 TUI - Tfno.: 986.603625