Buscador Concello de Tui Usuario: Contrasinal: Rexistrarme
   

Concello de Tui
Departamentos
Outros

PERFIL DO CONTRATANTE
CONTRATACIÓN SERVIZO ELABORACIÓN DE INVENTARIO DE CAMIÑOS E VÍAS MUNICIPAIS DO CONCELLO DE TUI.
Data de fin de prazo: 20-11-2017 Formalización de Contrato
Expediente: SERVIZOS
FORMALIZACIÓN CONTRATO...

LICITACION CONTRATACIÓN SERVIZO DE LIMPEZA VIARIA DO CONCELLO DE TUI. CONTRATO SUXEITO A REGULACION HARMONIZADA, POR PROCEDEMENTO ABERTO CON MULTIPLICIDADE DE CRITERIOS DE VALORACIÓN.
Data de fin de prazo: 24-11-2017 convocatoria Mesa de Contratacion
Expediente: 1/2017 SERVIZOS
RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Vista acta da Mesa de Contratación de licitación ...

LICITACION CONTRATACIÓN OBRA "ACONDICIONAMENTO E AMPLIACIÓN DE EDIFICACIÓN PARA USO DE COMEDOR ESCOLAR COLEXIO Nº 2 DE TUI"
Data de fin de prazo: 05-07-2017 Formalización de Contrato
Expediente: OBRAS
RESOLUCIÓN DE ADXUDICACIÓN DE CONTRATO DE OBRA, QUE SE TRANSCRIBE EN DOCUME...

CONTRATACIÓN "MELLORA DA EFICIENCIA ENERXÉTICA NO ALUMEADO PÚBLICO. PARQUE EMPRESARIA AREAS, TUI.
Data de fin de prazo: 24-11-2017 convocatoria Mesa de Contratacion
Expediente: 2059/2017 OBRAS
RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA CONVOCATORIA DA MESA DE CONTRATACIÓN DA OBRA “MEL...

SINALIZACIÓN DAS PARROQUIAS DE TUI E OS SEUS LUGARES.-
Data de fin de prazo: 24-11-2017 convocatoria Mesa de Contratacion
Expediente: 2331/2017 OBRAS
RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Vista acta da Mesa de Contratación de licitación ...

LICITACIÓN SUMINISTRO DE VEHÍCULO PARA SERVIZOS MUNICIPAIS DO CONCELLO DE TUI.-
Data de fin de prazo: 22-03-2017 Formalización de Contrato
Expediente: SUMINISTROS
ACORDO DE ADXUDICACIÓN DE CONTRATO NA XUNTA DE GOBERNO LOCAL REALIZADA O DÍ...

Buscador     Últimos cambios
  Concello de Tui (Praza do Concello, 1) 36700 TUI - Tfno.: 986.603625