Buscador Concello de Tui Usuario: Contrasinal: Rexistrarme
   

Concello de Tui
Departamentos
Outros

Requirimiento documentación para contratar posto "OFICIAIS SEGUNDA ALBANEIS"
Data de inicio: 20-03-2017.
FINALIZA O PLAZO: 22-03-2017
Requirimiento documentación para contratar posto "OFICIAIS SEGUNDA ALBANEIS"

A secretaria do tribunal avaliador do proceso selectivo de oficiais de segunda albaneis, publicou a listaxe provisionais das puntuacións acadadas polos aspirantes,

Requerir os candidatos arriba relacionados, para que no prazo de 3 días hábiles, a partir da publicación desta resolución presenten a documentación seguinte, perdendo ó seus dereitos a ser contratados de non facelo (agás que a a presentaran na solicitude de presentación. Neste caso, deben indicalo no impreso de entrega de documentación), anexo de entrega de documentación de proceso selectivo, certificado médico oficial que acredite a súa condicion de apto para o desenvolvemento das funcións do posto, fotocopia da tarxeta de seguridade social, certificado bancario de número de conta, modelo para retención do IRPF.

Resolución da alcaldía
  Concello de Tui (Praza do Concello, 1) 36700 TUI - Tfno.: 986.603625