Notice: Undefined variable: contacto in /var/www/vhost/concellotui.org/home/html/include/funcionesSubvenciones.php on line 236
Concello de Tui
Buscador Concello de Tui Usuario: Contrasinal: Rexistrarme
   

Concello de Tui
Departamentos
Outros

Subvencións
 • Orden HAP/2427/2015 , de 13 de noviembre, por la que se aprueban las bases y la primera convocatoria para la selección de estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado que serán cofinanciadas mediante el programa operativo FEDER de crecimiento sostenible 2014-2020.

 • PRÁCTICAS LABORAIS EN EUROPA PARA PERSOAS RECÉN TITULADAS DE CICLOS MEDIOS DE FP CONVÓCANSE ÓS CENTROS EDUCATIVOS CON CICLOS MEDIOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL DA PROVINCIA DE PONTEVEDRA PARTICIPAR COMO ENTIDADES DE ENVÍO DENTRO DO PROXECTO DE MOBILIDADE QUE SE PRESENTARÁ NA CONVOCATORIA ERASMUS+2016

 • BOP 223, 18.11.2015 Publicación das bases reguladoras do programa provincial de compostaxe comunitario para a selección das entidades locais da provincia de Pontevedra interesadas na implantación de composteiros comunais.

 • Orde 16 novembro de 2015 pola que se convocan subvencións no ámbito de colaboración coas entidades locais para a contratación de axentes de emprego e desenvolvemento local para o exercicio 2015. DOG 222, 20.11.2015

 • RESOLUCIÓN do 20 de outubro de 2015 da Secretaría Xeral para o Deporte,pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións,en réxime de concorrencia non competitiva, a clubs deportivos, sociedades anónimas deportivas e agrupacións deportivas escolares de Galicia, para o desenvolvemento de actividades deportivas.

 • Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.Bop 02.10.2015

 • Bop 06.10.2015 APROBACIÓN DAS BASES REGULADORAS DA CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA COMPLEMENTARIA Ó PLAN DE COFINANCIAMENTO DOS SERVIZOS SOCIAIS COMUNITARIOS MUNICIPAIS PARA A AMPLIACIÓN DA SUBVENCIÓN DO SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR (SAF) 2015.Bop 06.10.2015

 • Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.Bop 02.10.2015

 • ORDE do 18 de agosto de 2015 pola que se establecen as bases reguladoras dos programas de incentivos ao autoemprego colectivo das persoas mozas inscritas no Sistema Nacional de Garantía Xuvenil, con cargo ao Programa operativo de emprego xuvenil, e se procede á súa convocatoria para o ano 2015.

 • ORDE do 12 de agosto de 2015 pola que se establecen as bases reguladoras das subvencións para a promoción do emprego autónomo das persoas novas inscritas no Sistema nacional de garantía xuvenil, con cargo ao Programa operativo de emprego xuvenil, e se procede á súa convocatoria para o ano 2015.

 • ORDE do 12 de agosto de 2015 pola que se establecen as bases reguladoras do Programa para a promoción do emprego autónomo, cofinanciado polo Fondo Social Europeo, con cargo ao programa operativo FSE Galicia 2014-2020, e se procede á súa convocatoria para o ano 2015.

 • ORDE do 7 de agosto de 2015 pola que se establecen as bases reguladoras das subvencións do programa do Bono de Alugueiro Social do Plan rehaVIta: Plan galego de rehabilitación, alugamento e mellora de acceso á vivenda 2015-2020, e se procede á súa convocatoria para o ano 2015 con financiament o plurianual

 • ORDE do 25 de agosto de 2015 pola que se convocan axudas para a adquisición de material escolar destinadas ao alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria ou educación especial en centros sostidos con fondos públicos para o curso escolar 2015/16.

 • DOG 17.07.2015 ORDE do 7 de xullo de 2015 pola que se establecen as bases reguladoras do Programa de axudas a persoas traballadoras autónomas pola contratación indefinida de persoas asalariadas, e se procede á súa convocatoria para o ano 2015. DOG 17.07.2015

 • DOG 16.07.2015 ORDE do 3 de xullo de 2015 pola que se establecen as bases reguladoras das subvencións para o fomento do emprego en cooperativas e sociedades laborais e a promoción do cooperativismo, e se convocan para o ano 2015.

 • Boletiín oficial da Provincia de Pontevedra Bases para a concesión de axudas a escolas de Música Públicas 2015. BOP 01.07.2015

 • Boletín oficial da Provincia de Pontevedra Bases para a concesión de axudas a conservatorios de Música non dependentes da consellería de educación e ordenación universitaria e de titularidad pública. BOP 01.07.2015

 • DOG Xunta ORDE do 10 de xuño de 2015 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións, en réxime de concorrencia non competitiva, relativa ao Plan renove de caldeiras de alta eficiencia, así como a selección de entidades colaboradoras que participarán na súa xestión, e se procede á súa convocatoria para o ano 2015 (códigos de procedemento IN422D-IN422E).

 • DOG Xunta ORDE do 10 de xuño de 2015 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións, en réxime de concorrencia non competitiva, relativa ao Plan renove de fiestras, así como a selección de entidades colaboradoras que participarán na súa xestión, e se procede á súa convocatoria (códigos de procedemento IN412A-IN412B).  Concello de Tui (Praza do Concello, 1) 36700 TUI - Tfno.: 986.603625